Regels Jaarprijs en Jeugdjaarprijs

Regels Jaarprijs en Jeugdjaarprijs

 

1       De deelnemers krijgen punten naar het Oostenrijkse systeem, op basis van het aantal Nederlandse deelnemers.

 

 

2       Deze punten worden vermenigvuldigd met de factor voor het betreffende evenement zoals aangegeven op de wedstrijdkalender.

 

3       Het Nederlandse team dat over de wedstrijden, aan het eind van het seizoen, het hoogste aantal punten heeft behaald is winnaar van de jaarprijs. Het schitterende halfmodel waar al zo veel namen op staan.

Dit geldt ook voor de jeugd teams (t/m het jaar van 21 worden) voor de jeugdjaarprijs.

 

4       Zijn er deelnemers met een gelijk aantal punten in de eind uitslag, danworden de beste resultaten met elkaar vergeleken, meeste 1e, 2e etc. Is het dan nog steeds gelijk dan geldt het Dutch Open als doorslag gevend.